Skip to main content
Waar staan we voor?

De spiegeltent hecht veel belang aan een erkende en breed gedragen identiteit voor lichaam- en geesttherapie. Zo werken wij enkel samen met (psycho)therapeuten en psychologen die degelijk zijn opgeleid.
Verder vinden wij het belangrijk dat iedereen binnen ons team zich blijft bijscholen. Al onze teamleden volgen supervisie op regelmatige basis en hebben  een langdurig leertraject doorlopen.

Maandelijks komen wij met ons team samen voor een intervisiemoment waarop lopende casussen anoniem worden besproken. We maken hierbij gebruik van Experiential Bodywork® (EBW®) als transdisciplinair kader en blijven elkaar inspireren over de verschillende disciplines heen. Dit doen we o.a. door het bespreken van casussen, het uitwisselen van kennis en het samen lezen van literatuur.

Op deze manier trachten wij op een geïntegreerde wijze te kijken, te denken en te werken waarbij zowel lichaam als geest betrokken wordt.

Molenstraat 14, 9250 Waasmunster