Skip to main content
Leen Titeca

Opleidingen en andere vormingen:
Leerkracht lichamelijke opvoeding met specialisatie bijzondere doelgroepen, bachelor na bachelor in de creatieve therapie – dans en beweging, psychotherapeut in opleiding, mentalisatie in vaktherapie, begeleiden van verwerking van verschillende vormen van seksueel misbruik, trainer mindfulness vanuit hulpverlenersperspectief, yoga, Sherborne, …

Ervaring op het werkveld:
Jongeren en volwassenen met een licht mentale beperking en psychiatrische problematiek, kinder- en jongerenpsychiatrie, forensische kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenen resocialisatie en rehabilitatie, jong volwassenen psychiatrie.

Casuïstiek binnen Mentalization in Arts therapie, door MARIANNE VERFAILLE een uitgave van Karnac books, London 2014.

Contacteer mij